Več o programih

1. Erasmus+ErasmusPlus SHEMA
S 1. januarjem 2014 je v veljavo stopil program Erasmus+, ki je zamenjal več prejšnjih programov Evropske komisije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Program Erasmus+ je razdeljen na tri ključne ukrepe programa Mladi v akciji, učno mobilnost, sodelovanje za inovacije in dobre prakse ter reformo politik.

Kaj je namenjeno tebi kot posamezniku?

– Mladinske izmenjave
(ponujajo jih različne organizacije in društva v Sloveniji, mi pa jih objavljamo v rubriki Mladinske aktivnosti)

– Usposabljanja
(ponujajo jih različne organizacije in društva ter izvajalske agencije, mi pa jih objavljamo v rubriki Mladinske aktivnosti)

– Evropska prostovoljna služba
(oglej si listo akreditiranih organizacij po Evropi in nas kontaktiraj na internationalboard@skis-zveza.si)

E+ izmenjave za dijake in maturante poklicnih in tehniških šol

E+ izmenjave za študente (za prijavo bodi pozoren na svoji matični visokošolski instituciji)

• Izmenjava za študente za namen študija (3-12 mesecev)
• Izmenjava za študente za namen študijske prakse (2-12 mesecev)
• Izmenjava za mlade diplomante/magistrante/doktorante za namen delovne prakse ali pripravništva (2-12 mesecev)

Jamstvena shema ugodnejših posojil za magistrski študij v EU (še ni aktivna)

2. CEEPUS 

– izmenjave za namen študija v Srednji Evropi

– višina štipendije odvisna od države gostiteljice

3. Erasmus za mlade podjetnike

– omogoča izmenjavo izkušenj in idej med novim podjetnikom in izkušenim podjetnikom gostiteljem

– sodeluje lahko mladi podjetnik s poslovno idejo (konkretnim projektom in poslovnim načrtom) ali lastnik podjetja mlajšega od 3 let

– posredniška organizacija za Slovenijo je Tehnološki park Ljubljana

4. Norveški finančni mehanizem

Študenti lahko izkoristite možnost študija ali opravljanja prakse v Lihtenštajnu, na Islandiji ali na Norveškem. Študij na visokošolskih organizacijah lahko traja od 3 do 12 mesecev, praksa pa od 6 tednov do 12 mesecev v podjetju ali drugi organizaciji. V obeh primerih izbor študentov opravijo matične organizacije, študentje pa pred svojim odhodom podpišejo sporazum o študiju oz. o praksi, ki ga podpišeta matična organizacija in organizacija gostiteljica.Študentje so upravičeni do dotacije, ki jim pomaga pri kritju stroškov bivanja in prevoza, vključno s stroški zavarovanja in vize. Študentom, ki se odločijo za študij v tujini ni potrebno plačati šolnine in vpisnine na izbranih visokošolskih zavodih, izpitov in dostopa do knjižnice in laboratorijev. Študentje v času bivanja v tujini še naprej prejemajo nacionalne štipendije ali posojila.

Več info: mednarodna pisarna na študentovi matični instituciji.