Likarjev sklad je razpisal štipendije za študij na Tehniški univerzi v Münchenu

You may also like...